PRAWO KARNE

Świadczymy profesjonalną pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, a także prawa karnego skarbowego. Ofertę kierujemy zarówno do osób fizycznych poszukujących profesjonalnych obrońców, jak i osób prawnych, których interes został naruszony bądź zagrożony działaniem noszącym znamiona przestępstwa.

Adwokat od spraw karnych to pierwsza osoba, z którą należy się skontaktować w sytuacji, kiedy powstały wątpliwości prawne dotyczące poszczególnego działania, posiada się podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub jest się o nie podejrzanym. Nasza kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc w sprawach karnych. Oprócz wyboru doświadczonego adwokata w sprawach karnych kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczną obronę jest czas. Im szybciej skontaktują się Państwo z nami, tym lepiej.

Pomoc prawna obejmuje szereg czynności, które służą zapewnieniu klientom sprawiedliwego prawa do obrony. Zajmujemy się całościowym prowadzeniem spraw, a także przygotowywaniem analiz prawnych, które pozwalają uniknąć przykrych konsekwencji z powodu naruszeń przepisów. Pomocy udzielamy przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego, w Łodzi, w Pabianicach i przyległych rejonach.

ADWOKAT DO SPRAW KARNYCH ŁÓDŹ, PABIANICE

Adwokat w sprawach karnych to wykwalifikowany prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Procedura obrony w przypadku zarzutów przestępstw karnych jest skomplikowana, a wszystkie potencjalne drogi działania będą różniły się w zależności od studium przypadku. Współpracując z naszą kancelarią, mają Państwo pewność tego, że dokładnie przeanalizujemy zgłoszoną sprawę, omówimy dalsze procedury i wskażemy możliwe rozwiązania z przedstawieniem wynikających z nich konsekwencji prawnych.

Zgłaszać się do nas mogą osoby, który zostały zatrzymane przez organy ścigania, wobec których toczy się postępowanie wyjaśniające i śledcze, jak i osoby, które doświadczyły uszczerbku ze strony trzeciej. W ramach konsultacji nasz karnista (adwokat od spraw karnych) w Łodzi, Pabianicach lub w innym miejscu spotka się z Państwem i przedstawi wszystkie możliwe rozwiązania. W przypadku trwającego postępowania i zatrzymania porozmawiamy też przed przesłuchaniem przez organy ścigania w celu ustalenia linii obrony. Z naszej pomocy można skorzystać na każdym etapie, także już na etapie postępowania sądowego, jednak jeśli to możliwe, zaleca się zgłaszać jak najszybciej.

SKUTECZNY ADWOKAT W SPRAWACH KARNYCH – POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE I SĄDOWE

Podejmujemy niezbędne czynności już na etapie postępowania przygotowawczego, a w trakcie procesu, jakim jest postępowanie karne oraz postępowanie karno-skarbowe, występujemy w roli obrońcy oskarżonego. Adwokat od spraw karnych (Łódź) dokładnie przygotuje dla Państwa wszystkie możliwe scenariusze obrony. W zakresie przestępstw skarbowych zajmujemy się obsługą prawną od etapu kontroli skarbowej, aż po postępowanie przed sądem karnym. Reprezentujemy interesy naszych klientów w trakcie postępowania wykonawczego – składamy wnioski oraz zażalenia w sprawach dotyczących odroczenia kary, przedterminowego zwolnienia czy przerwy w wykonywaniu kary. Do zakresu naszych kompetencji należy również dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki oraz naprawienia szkody w postępowaniu karnym. Jesteśmy reprezentantami interesów osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz osób poszkodowanych w postępowaniu sądowym. Sporządzamy wszystkie niezbędne pisma, w tym akty oskarżenia czy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Sprawy karne (Łódź) osób podlegających pod postępowanie karne prowadzimy z celem uzyskania uniewinnienia od zarzutów lub jak największego zminimalizowania skutków prawnych popełnienia czynu zabronionego. Zapewniamy godną i skuteczną obronę w sprawach karnych, które dotyczą zarówno przestępstw pospolitych (np. kradzież, rozbój, handel narkotykami, przywłaszczenie mienia), jak i skomplikowanych przestępstw z kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego. W każdym przypadku korzystanie z usług profesjonalnej kancelarii ー adwokat (Łódź) prawo karne ー będzie mogło zaowocować znalezieniem najlepszego rozwiązania w danej sytuacji.

ADWOKAT ŁÓDŹ PRAWO KARNE – PRZEPROWADZANIE SĄDOWEGO NABYCIA SPADKU

Świadczymy konsultacje prawne dotyczące spraw karnych w każdym momencie i w każdej sytuację. Oferujemy obronę trakcie wszystkich etapów postępowania, czyli w:

• postępowaniu przygotowawczym,
• postępowaniu sądowym, apelacyjnym i kasacyjnym,
• postępowaniu o odroczenie wykonania kary,
• postępowaniu o wcześniejsze zwolnienie warunkowe i dozór elektroniczny,
• postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary.

Nasza kancelaria zadba także o całą dokumentację. Sporządzamy wszystkie niezbędne pisma, w tym akty oskarżenia i zawiadomienia popełnienia przestępstwa. Jeśli szukasz adwokata od spraw karnych (Łódź, Pabianice i nie tylko), który zadba o wszystkie szczegóły, prosimy o kontakt.