Prawo Rodzinne

Świadczone w Pabianicach i w okolicach usługi związane z prawem rodzinnym są jeden z ważnych obszarów działalności naszej kancelarii, w obrębie którego staramy się świadczyć pomoc prawną w zakresie spraw wpisujących się w katalog Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego i ustaw szczegółowych. Prawo rodzinne jest wyspecjalizowaną dziedziną prawa. Działając jako adwokat rodzinny w Łodzi, wiemy, że każdy prawnik podejmujący się spraw rodzinnych musi posiadać nie tylko specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, ale także wykazywać się empatią, zrozumieniem i otwartością na drugiego człowieka.

Głównym przedmiotem, jakim zajmuje się adwokat prawa rodzinnego, są sprawy związane z powstaniem, zmianą i ustaniem stosunków rodzinnych. Sprawy z prawa rodzinnego obejmują także wszelkie relacje mające charakter materialny lub niematerialny, które mogą występować między członkami rodziny, członkami rodziny a osobami trzecimi. Prawo rodzinne obejmuje również stosunki, które powstają w wyniku przysposobienia, kurateli i opieki. Stosowanie prawa rodzinnego ma fundamentalne znaczenie dla życia społecznego i ochrony rodziny, a wszelkie sprawy prawne w tej dziedzinie wymagają delikatnego, ale profesjonalnego podejścia.

ADWOKAT PRAWO RODZINNE – PABIANICE

Z usług prawnych kancelarii skorzystać można w bardzo szerokim zakresie. Jeśli szukasz w Pabianicach adwokata do spraw rodzinnych, dobrze jest, aby miał on kompleksową wiedzę i doświadczenie. Nasza kancelaria zajmuje się przede wszystkim:

• sprawami rozwodowymi – z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie,
• sprawami dotyczącymi podziału majątku,
• separacjami,
• sprawami o ustalenie ojcostwa,
• wnioskowaniem o przyznanie alimentów,
• pozbawieniem lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej,
• sprawami związanymi z ustanowieniem opieki i kurateli,
• a także wieloma innymi zagadnieniami znajdującymi się w obrębie prawa rodzinnego.

W każdej z tych płaszczyzn działamy kompleksowo, co oznacza, że zapewniamy:

• konsultacje prawne,
• doradztwo,
• nadzór nad negocjacjami,
• zarządzanie formalnościami,
• sporządzanie dokumentów i wniosków,
• reprezentowanie klienta w trakcie procesu sądowego.

ADWOKAT SPRAWY RODZINNE PABIANICE

Sprawy rodzinnie zdecydowanie należą do najtrudniejszych rodzajów spraw prawnych, z którymi można mieć do czynienia. Wynika to z silnego ładunku emocjonalnego, którym charakteryzuje się większość takich postępowań. Zdarza się, że dana sprawa jest trudniejsza pod względem psychicznym, niż pod względem prawnym. Z drugiej strony nie brakuje skomplikowanych spraw, np. rozwodowych, majątkowych, o ustalenie ojcostwa, które wymagają bardzo specjalistycznego podejścia.

Dlatego każdy adwokat – sprawy rodzinne Pabianice – powinien kierować się najwyższym dobrem Klienta, mając jednocześnie na uwadze zasady wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

• zasadę prymatu dobra dziecka
• zasadę ochrony rodziny,
• zasadę równości małżonków.

W każdej sprawie interesy osób małoletnich powinny być zaspokojone na pierwszym miejscu. Pogodzenie interesów osoby reprezentowanej z nadrzędnymi zasadami spraw rodzinnych jest także czasem wyzwaniem, z którego obronną ręką musi wyjść dobry adwokat rodzinny.

SPRAWDZONY ADWOKAT RODZINNY

Uczestniczymy w mediacjach i negocjacjach, przygotowujemy linię obrony i prowadzenia sprawy, bezpośrednio reprezentując klienta w ewentualnym procesie sądowym. Prawo rodzinne dotyczy przede wszystkim stosunków międzyludzkich, dlatego bardzo istotne jest zebranie przez adwokata lub radcę prawnego rzetelnego, wyczerpującego wywiadu. Staje się on bazą do dalszej pracy, np. w postępowaniach rozwodowych lub o przyznanie opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców. Nasza kancelaria zajmuje się tym w sposób kompleksowy, aby klient, który zazwyczaj i tak jest w trudnym stanie emocjonalnym, nie musiał przejmować się jeszcze bardziej. Reprezentujemy także naszych klientów w sprawach, które już się toczą, przy czym im szybciej skontaktują się Państwo z nami, tym lepiej.

ADWOKAT SPRAWY RODZINNE – PABIANICE

Nasza kancelaria przez wiele lat praktyki w omawianym obszarze zdążyła nabyć potrzebne doświadczenie, świadcząc najwyższej jakości usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego. Dlatego doskonale wiemy, że sprawy rodzinne i opiekuńcze mogą mieć różny charakter i różne tło. Czasem postępowanie sądowe jest niezbędnym etapem pozwalającym na uregulowanie niektórych kwestii, czasem może być efektem sporów. Sprawy rodzinne zawsze wymagają najwięcej od osób zaangażowanych i – niestety – dzieci, dlatego należy chronić je w pierwszej kolejności. Dobry adwokat, potrafi poprowadzić sprawę od początku do końca w taki sposób, aby uzyskać pożądane rezultaty z ograniczeniem potencjalnych szkód emocjonalnych, które mogłyby zranić osoby zaangażowane.

Pamiętajmy o tym, że każda sprawa prawna w tym zakresie