ALIMENTY

ALIMENTY PABIANICE I BEŁCHATÓW

ALIMENTY BEŁCHATÓW

Jeżeli szukają Państwo w Bełchatowie prawnika, który zajmuje się prawem rodzinnym oraz alimentami, skorzystaj z usług świadczonych przez Kancelarię Niedziałkowski. Od lat udzielamy porad, a także tworzymy pisma i reprezentujemy strony w sprawach sądowych. Dotyczą one:

    • ubiegania się o alimenty,
    • zmiany wysokości przyznanych alimentów,
    • uchylenia obowiązku alimentacyjnego,
    • zwrotu niesłusznie wypłaconych alimentów,
    • zapadalności umów alimentacyjnych.

Ustalanie, w jakiej wysokości zostaną przyznane alimenty, najczęściej odnosi się do sytuacji, gdy dwie osoby postanawiają się rozwieść, ale mają dzieci. Wówczas, oprócz uregulowania kwestii spotkań i podziału opieki ustalana jest wysokość wsparcia finansowego.

W polskim prawie jasno zdefiniowane są sytuacje, w którym jeden z rodziców, po rozstaniu, musi łożyć środki finansowe na wychowanie dziecka. Co do ich wysokości, to jest ona uzgadniana indywidualnie. Sąd bierze pod uwagę majętność ojca lub matki i zakłada, że alimenty mają umożliwić dziecku życie na podobnym poziomie.

ALIMENTY NIE TYLKO DLA DZIECI

Ten rodzaj świadczenia może być też wypłacany na rzecz jednego z małżonków. Dotyczy to sytuacji, w którym nie jest on winien rozpadowi małżeństwa, a w wyniku rozwodu grozi mu życie w niedostatku. Jeżeli sąd uzna, że żonie/mężowi w takiej sytuacji należy się pomoc finansowa, to może zarządzić dla niej alimenty. Chcąc otrzymać profesjonalne wsparcie prawnika w tym zakresie, mieszkańcy Bełchatowa czy Pabianic mogą skontaktować się z adwokatami Kancelarii Niedziałkowski.

Kwestie związane z alimentami, wbrew pozorom, nie odnoszą się tylko do dzieci i nie zawsze są jednym z następstw rozwodu. Choć przypadki, że o taką formę wsparcia finansowego ubiegają się pozostali członkowie rodziny są stosunkowo rzadkie, to jednak się zdarzają. Taka sytuacja może zaskoczyć i spowodować odruchową negację. Czy słusznie?
Okazuje się, że o alimenty mogą wystąpić członkowie bliskiej rodziny, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Do tego grona zaliczają się dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. W wielu sytuacjach nie kierują oni wniosku do sądu, lecz polubownie umawiają się, co do formy pomocy (może to być wsparcie w formie pieniężnej lub niematerialnej). Jeżeli jednak łączące ich więzi nie są wystarczającym powodem, aby pomóc wyjść potrzebującym z niedostatku lub zapewnić im niezbędne środki do życia, wówczas sprawa o alimenty może znaleźć finał w sądzie.
W takich — mniej standardowych i bardziej skomplikowanych — kwestiach również udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy interesy naszych Klientów. Mogą nimi zostać zarówno uprawnieni do ubiegania się o pomoc finansową, jak i zobowiązani.

ALIMENTY PABIANICE

Wsparcie prawnika w ubieganiu się o alimenty może okazać się nieodzowne. W niektórych sprawach wystarczy merytoryczna porada prawna oraz pomoc w stworzeniu rzetelnego, konkretnego pisma wraz z argumentacją. Często jednak to nie wystarczy.

Gdy mają Państwo do czynienia z bardziej skomplikowaną kwestią lub strona przeciwna nie chce wywiązać się ze swojego obowiązku alimentacyjnego, wówczas można współpracować z prawnikiem również w szerszym zakresie.

Adwokat z Kancelarii Niedziałkowski z Pabianic może reprezentować Państwa interesy także na sali sądowej, gdy walka o alimenty zostanie skierowana na wokandę. Wbrew pozorom takie sytuacje wcale nie są rzadkie, a towarzystwo zaufanego prawnika sprawia, że strona — bez względu na to, czy jest nią pozwany, czy oskarżyciel, czuje się pewniej.
Rozwód i jego konsekwencje, w tym ustalenie obowiązku alimentacyjnego budzi zawsze sporo emocji oraz stresu. To w połączeniu z brakiem dostatecznej wiedzy w tym zakresie jest powodem, dla którego Klienci szukają pomocy zaufanego prawnika. Zajmujemy się prawem rodzinnym, dlatego interesantom z PabianicŁodzi czy Bełchatowa proponujemy nasze usługi w tym zakresie.