DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

Za zobowiązania finansowe uważa się powinności dotyczące uiszczenia świadczeń o ustalonej wartości, które wynikają ze zdarzeń z przeszłości. Do najczęstszych form obciążeń zaliczają się: kredyty bankowe, pożyczki, a także naliczane od nich odsetki. Kwestie te reguluje ustawa o rachunkowości. Zgodnie z artykułem 353 par 1 kodeksu cywilnego: „wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”.

JAK PRZEBIEGA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI?

W sytuacji, gdy nie dochodzi do spłaty zobowiązań, można ubiegać się o ich zwrot za pomocą dostępnych środków prawnych. Windykacja wierzytelności dzieli się na:

– polubowną (polegającą na korespondencji telefonicznej, listownej, a także na mediacjach między dłużnikiem a wierzycielem),

– sądową (obejmuje ona wydanie przez wymiar sprawiedliwości wyroku sądowego i nakazu spłaty),

– komorniczą (wiąże się z przejęciem kontaktów z dłużnikiem i nadzorowaniem egzekucji przez uprawnione osoby),

– karną (dotyczy postępowania karnego).

SKORZYSTAJ POMOCY DOŚWIADCZONEJ KANCELARII PRAWNEJ!

Windykacja należności najczęściej przebiega polubownie. Wiele firm dysponuje działami specjalizującymi się w monitorowaniu płatności, kontakcie mailowym lub telefonicznym. Nierzetelnym kontrahentom wysyła się także pisma nakłaniające do uregulowania zobowiązań. Niestety, takie metody nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Wówczas zaleca się skorzystanie z wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, która wskaże optymalne rozwiązanie, przedstawi możliwe scenariusze, a także będzie uczestniczyła w mediacjach.