Obsługa prawna dla firm

CZYM JEST OBSŁUGA PRAWNA FIRM 

I JAKI OBEJMUJE ZAKRES?

W naszej kancelarii świadczymy profesjonalne doradztwo nie tylko klientom indywidualnym, ale także przedsiębiorcom reprezentującym szeroki przekrój branż. Co ważne proponowana przez nas obsługa prawna firm jest dedykowana właścicielom przedsiębiorstw posiadających różne formy prawne (np. spółki cywilne, działalności jednoosobowe). W ramach tego typu usług oferujemy zarówno doraźne konsultacje związane z jednorazową sytuacją, jak i regularne porady dotyczące bieżącego funkcjonowania firmy. Obsługa prawna spółek to więc usługa, która może się znacznie różnić swoim zakresem w zależności od potrzeb danego klienta. Niemniej jednak za jej główne obszary należy przyjąć:

  • przygotowywanie dokumentów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, w tym zwłaszcza umów, aneksów do umów, firmowych regulaminów i statutów;
  • sporządzanie opinii na temat zgodności z prawem podejmowanych kroków biznesowych, a także planowanych strategii rozwojowych, modernizacyjnych, operacyjnych itp.;
  • wsparcie podczas przeprowadzania restrukturyzacji, procesu zmiany formy prawnej spółek, koordynowania fuzji i innych operacji biznesowych;
  • reprezentowanie firmy w kontakcie z organami nadzoru finansowego i podatkowego oraz innymi instytucjami państwowymi;
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z pracownikami;
  • rekomendowanie oraz nadzorowanie działań mających na celu odzyskanie zaległych należności od kontrahentów;
  • bieżące śledzenie zmian w przepisach prawnych, które wprost wiążą się z profilem działalności klienta;
  • zapewnienie niezbędnych zezwoleń, certyfikatów, licencji i innych dokumentów zabezpieczających działalność klienta pod względem prawnym.