Prawo Cywilne

Gałąź, jaką stanowi prawo cywilne, reguluje relacje między osobami fizycznymi, osobami prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną. Uporządkowuje również kwestię uprawnień oraz obowiązków podmiotów tych stosunków. Prawo cywilne należy do jednej z najważniejszych dziedzin prawa. To treść przepisów Kodeksu cywilnego reguluje różne obszarów życia społecznego.

Spośród wielu podgałęzi prawa cywilnego warto wyróżnić prawo:

  • rzeczowe – którego treść przepisów odnosi się do rzeczy,
  • zobowiązań – dotyczy kwestii majątkowych,
  • spadkowe – reguluje przejście praw majątkowych po zmarłym na inne podmioty,
  • rodzinne – normuje stosunki prawnorodzinne oraz majątkowe w obrębie rodziny.

Jako kancelaria zajmujemy się m.in. sporami dotyczącymi realizacji umów cywilnoprawnych, sprawami spadkowymi, a także tymi dotyczącymi ochrony dóbr osobistych. Nasi prawnicy działają na podstawie obowiązujących przepisów prawa, korzystając z aktualnego orzecznictwa.

SPRAWY CYWILNE

Z pozoru proste do rozwiązania sytuacje potrafią być skomplikowane, a rozstrzygnięcie amatorsko poprowadzonej sprawy, która wydaje się wygrana, może okazać się niekorzystne. Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie spraw cywilnych. Zajmujemy się zarówno doradztwem prawnym, jak i sporządzaniem niezbędnej dokumentacji oraz reprezentowaniem interesów naszych klientów przed instytucjami. Zajmując się sprawą na każdym etapie postępowania cywilnego, możemy skutecznie walczyć o korzystne rozstrzygnięcie.