PRAWO GOSPODARCZE

KANCELARIA NIEDZIAŁKOWSKI – PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Oferujemy doradztwo i reprezentowanie Klientów w sprawach z prawa korporacyjnego i prawa spółek.

CZYM JEST PRAWO GOSPODARCZE?

Są to normy prawne mówiące o funkcjonowaniu gospodarki państwa, a także o gospodarczych relacjach między osobami prawnymi i fizycznymi oraz pomiędzy innymi podmiotami stosunków gospodarczych. Prawo gospodarcze można podzielić na publiczne i prywatne.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST POMOC?

Zapewniamy pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie handlowych spółek osobowych i kapitałowych, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Nasze usługi obejmują przede wszystkim takie obszary i dziedziny jak m.in.:

 • tworzenie i rejestracja spółek, oddziałów i przedstawicielstw;
 • doradztwo w zakresie zmian umowy spółki;
 • sporządzenie projektów oraz udział w negocjacjach umów akcjonariuszy lub wspólników;
 • przygotowywanie, obsługa obrad zebrań akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników, posiedzeń organów spółek, walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej;
 • doradztwo w zakresie sposobu wynagradzania kadry kierowniczej spółek i członków zarządów, przygotowywanie kontraktów menedżerskich;
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporach sądowych;
 • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich części;
 • restrukturyzacja spółki (przekształcenia, podziały, fuzje i przejęcia);
 • postępowanie naprawcze i upadłościowe, likwidacja spółki;
 • redagowanie i opiniowanie umów.