Separacja

Przewidziana w polskim prawie separacja stanowi alternatywę dla rozwodu. Jest to jednak rozwiązanie pośrednie – mogą z niego skorzystać małżonkowie, którzy nie chcą decydować się na wyjście ostateczne w postaci rozwodu. Sąd może orzec o separacji w sytuacji, gdy stwierdzi zupełny rozkład pożycia. W przypadku rozwodu rozkład pożycia musi być natomiast nie tylko zupełny, ale również trwały. Można mówić o nim w sytuacji, gdy nie istnieją żadne przesłanki rokujące powrót małżonków do wspólnego pożycia. Separacja z jednej strony stanowi więc dla małżonków szansę na przemyślenie relacji, rozwiązanie problemów, a w konsekwencji nawet naprawę związku, ale z drugiej może być także etapem poprzedzającym rozwód.

ORZECZENIE SEPARACJI

Zupełne ustanie pożycia, czyli zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych, stanowi jeden z warunków, które należy spełnić, by móc sformalizować separację. Trzeba przy tym pamiętać, że jednocześnie nie mogą wystąpić przesłanki negatywne – należy do nich m.in. sytuacja, w której na skutek separacji ucierpią małoletnie dzieci małżonków. Orzeczenie separacji można otrzymać po złożeniu wniosku i pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez sąd. Niesie ono za sobą wiele konsekwencji prawnych. Ustaje wspólnota majątkowa, a małżonkowie – mimo że związek małżeński nie został rozwiązany – mogą dokonać podziału majątku, ubiegać się o ustalenie opieki nad dziećmi, alimenty czy o określenie zasad korzystania ze wspólnego mieszkania. Warto dodać, że formalna separacja jest czasowa i na wniosek małżonków może zostać przerwana.