SPRAWY SPADKOWE

Prawo spadkowe stanowi gałąź prawa cywilnego. Ma na celu określenie zasad dotyczących stwierdzenia nabycia, uprawnień i obowiązków w związku ze śmiercią właściciela majątku. Zgodnie z przepisami podstawą do dziedziczenia jest pokrewieństwo ze zmarłym. Spadek mogą przejąć także osoby spoza rodziny na podstawie przygotowanego własnoręcznie lub w obecności notariusza testamentu. Zagadnienia te reguluje kodeks cywilny. W sytuacji, gdy wszystkie uprawnione strony zgadzają się co do podziału spadku, spisuje się stosowną umowę. Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość, wówczas konieczne jest opracowanie aktu notarialnego.

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa spadkowego na terenie województwa łódzkiego (m.in. Łódź, Pabianice i okolice). Jako adwokaci od spraw spadkowych z wieloletnim doświadczeniem każdą sprawę traktujemy indywidualnie i priorytetowo bez względu na jej rodzaj. Doskonale wiemy, jak zawiłe mogą być sprawy spadkowe, dlatego w naszej kancelarii prawnej zyskujesz dostęp do profesjonalnych usług w obrębie spraw spadkowych (m.in. dziedziczenie, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek), ale także pokrewnych. Odpowiadamy za przygotowywanie spraw rozstrzyganych w postępowaniu sądowym w trybie procesowym i nieprocesowym.

ADWOKAT ŁÓDŹ – PRZEPROWADZANIE SĄDOWEGO NABYCIA SPADKU

Jako adwokaci od spraw spadkowych na terenie Łodzi, Pabianic i okolic zajmujemy się wsparciem przy postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku. Celem postępowania jest ustalenie grona osób dziedziczących spadek po osobie zmarłej. Tego rodzaju sprawy mogą przybierać skomplikowane formy. W trakcie rozpraw ustala się krąg spadkobierców i ich udziały. Krąg spadkobierców może wynikać z testamentu, na mocy którego do dziedziczenia mogą być powołane osoby niespokrewnione ze spadkodawcą lub z ustawy (Księga IV Kodeksu cywilnego). Wówczas spadek zmarłego jest dziedziczony przez jego krewnych, jeśli nie zostanie odrzucony w całości.

Wniosek o wszczęcie postępowania sądowego może złożyć każdy, kto posiada prawny interes, a więc m.in. spadkobiercy ustawowi i testamentowi, zapisobiercy, podmioty uprawnione do otrzymania zachowku oraz wierzyciele zmarłego. W sprawach spadkowych mogą występować kwestie sporne i roszczenia różnych stron. Doświadczony adwokat – sprawy spadkowe Łódź – pomoże w organizacji całej sprawy i wskaże na najlepsze scenariusze działania, co może wpływać na szanse pozytywnego zakończenia.

ADWOKAT ŁÓDŹ SPRAWY SPADKOWE I ZACHOWKI

W obrębie działalności prawnej związanej z obsługą klientów w zakresie prawa spadkowego często mamy do czynienia z postępowaniami ws. zachowków. Zachowek to instytucja regulowana przez Kodeks cywilny (Ks. IV, art. 991-1011). Zgodnie z definicją prawną zachowek ma na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania majątkiem w drodze darowizn jeszcze za życia. Zachowek przyjmuje wartość na podstawie obliczeń wartości pasywów i aktywów spadków w sposób regulowany zgodnie z kodeksem. Zgodnie z tym, jaką ma wykładnię prawo spadkowe (Łódź), zasadniczo zachowek wynosi wartość połowy wartości dziedziczonego udziału spadkowego.

Adwokaci od spraw spadkowych pomogą Państwu w sprawach związanych z zachowkiem. Instytucja ta jest niezwykle istotna, ponieważ pozwala na zabezpieczenie części spadku w sytuacji, gdy osoby spokrewnione zostały powołane do spadku, jednak udziały spadkowe, które im przysługują, są niższe od przysługującego im zachowku. W takich sytuacjach prowadzone są sprawy dotyczące m.in. wyrównywania wysokości udziałów spadkowych poprzez wykorzystanie kwoty zachowku.

SKUTECZNI ADWOKACI OD SPRAW SPADKOWYCH ŁÓDŹ, PABIANICE

Dobry adwokat przy obsłudze sprawy spadkowej i wielu innych jest zawsze z klientem ー od początku do końca świadcząc najwyższej jakości wsparcie. Nasza kancelaria prawna zajmuje się kompleksową pomocą prawną w sprawach spadkowych:

• udzielamy porad prawnych,
• reprezentujemy Klientów w negocjacjach i w rozprawach,
• sporządzamy dokumentację, wnioski, kasacje i apelacje,
• doradzamy w zakresie zgłoszeń spadkowym wykonywanych do Urzędu Skarbowego,
• odpowiadamy za pozasądowy (ugodowy) podział spadku,
• pomagamy uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Sprawy dotyczące dziedziczenia mogą być bardzo skomplikowane. Niektóre sprawy wymagają uprawomocnienia sądowego. Reprezentujemy i wspieramy klientów w postępowaniach, przygotowujemy linię optymalnego działania w postępowaniach spornych. Działając na terenie Łodzi, także Pabianic jako doświadczeni adwokaci od spraw spadkowych, wiemy, że każda sprawa spadkowa powinna być rozpatrywana indywidualnie. Nie musisz od razu decydować się na poprowadzenie przez nas sprawy. W niektórych sytuacjach zamówienie konsultacji prawnej może być wystarczającą pomocą. Zaopiniujemy sytuację i wskażemy rozwiązania i przedstawimy możliwe skutki działań prawnych. Pomożemy w prowadzeniu negocjacji, przygotowywaniu wniosków i uzyskiwaniu aktów notarialnych. Jeśli Państwa sprawa dotyczy prawa spadkowego, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną – adwokat sprawy spadkowe Łódź, kancelaria adwokacka Niedziałkowski.