Opieka nad dzieckiem

Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się z wieloma konsekwencjami. Rodzice nie mogą podejmować kluczowych decyzji bez zgody sądu. Istnieje także prawdopodobieństwo, że ich pociecha trafi do rodziny zastępczej. Z kolei w przypadku odebrania władzy rodzicielskiej opiekunowie tracą uprawnienia do wychowywania, wyboru szkoły, reprezentowania nieletnich, a także zarządzania ich majątkiem. Sprawy z zakresu prawa cywilnego mają na celu przede wszystkim dobro dziecka. Do najczęstszych przyczyn, dla których podejmuje się tak trudne rozstrzygnięcia, należą:

  • trwałe lub czasowe przeszkody uniemożliwiające opiekę, np. wyjazd za granicę, przewlekła choroba,
  • rozłączenie rodziców, np. w sytuacji rozwodu,
  • nadużywanie władzy rodzicielskiej, np. namawianie do przestępstw, wykorzystywanie seksualne,
  • zaniedbywanie obowiązków, np. poprzez uzależniania od alkoholu, narkotyków.

WŁADZA RODZICIELSKA – JAK JĄ ODZYSKAĆ?

W sytuacji, gdy ustanie przyczyna stanowiąca podstawę wyroku sądu, można starać się o to, by władza rodzicielska została wznowiona. W tym celu należy złożyć wniosek do Wydziału Rodziny i Nieletnich. W dokumencie uwzględnia się ważne dla sprawy okoliczności, a także załącza istotne dowody, np. w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu, opinii lekarskiej. Po przedstawieniu takich informacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że opieka nad dzieckiem zostanie przywrócona. Do kluczowych elementów, które często bierze się pod uwagę podczas rozpraw, należą wywiady środowiskowe lub zeznania świadków. Warto skorzystać ponadto z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej.