0

Stalking

Czym jest stalking? Powszechnie posługując się pojęciem stalkingu mamy na myśli zachowania, które mają charakter powtarzalnego nękania, prześladowania czy naprzykrzania się, co wywołuje u osoby [...]