0

Mediacja

Co to jest mediacja? Mediacja służy alternatywnemu rozwiązywaniu sporów. W wyniku mediacji porozumienie zostaje osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu, a nie przez arbitralne rozstrzygnięcie [...]

0

Rodzaje testamentów

Wskazać należy, że powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Testament pozwala na rozporządzenie majątkiem zgodnie z wolą spadkodawcy. Może on jednak zawierać rozrządzenia tylko [...]

0

Obowiązek świadka

Każdy kto zostanie przez organ procesowy wezwany w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na termin przesłuchania w miejscu i czasie oznaczonym w wezwaniu. Oprócz stawiennictwa świadka, jego [...]

0

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest to umowa, mająca na celu przygotowanie i zapewnienie zawarcia innej umowy, zwanej umową przyrzeczoną. Często są one zawierane na rynku nieruchomości, gdzie strony [...]

strona 1 z 2