0

Czym są immisje?

Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego: ,,W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze [...]

strona 1 z 2