Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Naprzemienna opieka nad dzieckiem jest jednym ze sposobów, w jaki rodzice dziecka mogą uregulować z nim kontakty. Wskazać należy, iż nie została ona uregulowana bezpośrednio w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jednakże, sądy coraz częściej w uzasadnionych przypadkach orzekają o systemie opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Po pierwsze równy czas opieki pozwala na zachowanie relacji dziecka z… Czytaj dalej Opieka naprzemienna nad dzieckiem