Osoba najbliższa – art. 115 § 11 k.k.

Przepisy kodeksu karnego oraz procedury karnej często posługują się pojęciem osoby najbliższej. Zakwalifikowanie uczestnika postępowania karnego jako osoby najbliższej bądź nie, ma istotne znaczenie dla sprawy. W zależności od ww. kwalifikacji różnie ocenione będzie zachowanie samego sprawcy, różny może być także tryb ścigania przestępstwa oraz przebieg procesu. Będzie tak np. w przypadku przestępstwa kradzieży albo… Czytaj dalej Osoba najbliższa – art. 115 § 11 k.k.