Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności

Niekiedy zdarza się, iż Skazany na karę ograniczenia wolności lub grzywny z różnych przyczyn nie wykonuje orzeczonej wobec niego kary. Uchylanie się od wykonania kary ograniczenia wolności skutkuje jej zamianą na karę pozbawienia wolności. Rozwiązaniem dla osoby w stosunku do której orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności może się okazać wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. Jeżeli… Czytaj dalej Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności

Uchylenie aresztu

Środek zapobiegawczy w postaci aresztu stosowany jest w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu toku postępowania karnego. Środek ten wykorzystywany jest w jako ostateczny w sytuacjach, gdy inne metody mogą być niewystarczające lub nieskuteczne, a także istnieje duże prawdopodobieństwo, że dana osoba popełniła zarzucany jej czyn. Zastosowanie tego środka ma przeciwdziałać na przykład ucieczce, ukrywaniu się, matactwom… Czytaj dalej Uchylenie aresztu