Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem mogą być realizowane poprzez między innymi przebywanie z dzieckiem tj. spotkania odwiedziny, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, utrzymywanie korespondencji, jak również korzystanie z innych środków porozumiewania się na… Czytaj dalej Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?

Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów stanowi jeden ze środków karnych przewidzianych zarówno w Kodeksie karnym, jak i Kodeksie wykroczeń. Fakultatywne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów następuje: w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji (na… Czytaj dalej Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów