Oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż pokrzywdzony, w charakterze oskarżyciela posiłkowego może działać jako strona w sprawach karnych o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, obok oskarżyciela publicznego, albo zamiast niego. Należy dodać, że oskarżyciel publiczny powinien powiadomić pokrzywdzonego o powyższym uprawnieniu. Pokrzywdzony bowiem co do zasady zna okoliczności sprawy, a jego udział w postępowaniu często… Czytaj dalej Oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych