Sprawy karne Łódź

Postępowanie karne

Sprawy karne

Nasza kancelaria świadczy profesjonalną pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, a także prawa karnego skarbowego. Ofertę kierujemy zarówno do osób fizycznych poszukujących profesjonalnych obrońców, jak i osób prawnych, których interes został naruszony bądź zagrożony działaniem noszącym znamiona przestępstwa. Pomoc prawna obejmuje szereg czynności, które służą zapewnieniu klientom sprawiedliwego prawa do obrony. Zajmujemy się całościowym prowadzeniem spraw, a także przygotowywaniem analiz prawnych, które pozwalają uniknąć przykrych konsekwencji z powodu naruszeń przepisów.Adwokat Łódź sprawy karne

Podejmujemy niezbędne czynności już na etapie postępowania przygotowawczego, a w trakcie procesu, jakim jest postępowanie karne oraz postępowanie karno-skarbowe, występujemy w roli obrońcy oskarżonego. W zakresie przestępstw skarbowych zajmujemy się obsługą prawną od etapu kontroli skarbowej, aż po postępowanie przed sądem karnym. Reprezentujemy interesy naszych klientów w trakcie postępowania wykonawczego – składamy wnioski oraz zażalenia w sprawach dotyczących odroczenia kary, przedterminowego zwolnienia czy przerwy w wykonywaniu kary. Do zakresu naszych kompetencji należy również dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki oraz naprawienia szkody w postępowaniu karnym. Jesteśmy reprezentantami interesów osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz osób poszkodowanych w postępowaniu sądowym. Sporządzamy wszystkie niezbędne pisma, w tym akty oskarżenia czy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.