Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest wyspecjalizowaną dziedziną prawa, wymagającą od adwokata zarówno ogromnej wiedzy oraz doświadczenia, jak i empatii. To właśnie ono reguluje prawne aspekty powstania, zmiany oraz ustania stosunków rodzinnych, a także wszelkich relacji mających charakter materialny lub niematerialny, które mogą występować pomiędzy członkami

Adwokat prawo rodzinne Łódź

rodziny i członkami rodziny a osobami trzecimi. Prawo rodzinne obejmuje także stosunki będące wynikiem przysposobienia, kurateli oraz opieki, natomiast głównym jego źródłem jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, stanowiący pewnego rodzaju uzupełnienie postanowień Kodeksu cywilnego. Omawianej dziedzinie prawa przypisuje się fundamentalne dla życia społecznego znaczenie, a jego nadrzędny, ogólny cel stanowi ochrona rodziny.

 

Adwokat do spraw rodzinnych 

Sprawy rodzinne i opiekuńcze mogą mieć różny charakter i tło. Czasem postępowanie sądowe jest niezbędnym etapem pozwalającym na uregulowanie niektórych kwestii, a innym razem – efektem sporu. W każdym wypadku prawo rodzinne porusza niezwykle ważne aspekty życia. Do najczęstszych spraw tego rodzaju należy zaliczyć m.in. sprawy rozwodowe i o ustanowienie separacji, sprawy alimentacyjne, o opiekę nad dzieckiem lub jej ograniczenie, a także sprawy związane z podziałem majątku czy ustanowieniem intercyzy. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego zawsze stanowią dla każdej ze stron duże obciążenie emocjonalne, dlatego warto powierzyć je sprawdzonemu adwokatowi, który pomoże przejść przez trudny okres, oferując profesjonalną pomoc, doradztwo oraz wsparcie.