KRADZIEŻ

Przez admin

Czym jest kradzież?

Kradzież jest to zabór rzeczy ruchomej w celu jej przywłaszczenia. W jej wyniku właściciel/posiadacz traci władztwo nad rzeczą. sprawca działa umyślnie i z zamiarem bezpośrednim. Nie jest kradzieżą przywłaszczenie sobie przedmiotu własnego lub niczyjego. Kradzież to występek, który podlega karze znacznie łagodniejszej niż na gruncie kodeksu karnego, ponieważ Za kradzież jako wykroczenie art 119 kw przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Sejm 13 września 2018 r. przyjął nowelizację Kodeksu wykroczeń, według której kradzież staje się przestępstwem od progu 500 zł.

Warto wiedzieć, że …

Zgodnie z treścią art. 12 §2 k.k: odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo”

Co może być przedmiotem kradzieży?

Wedle przepisów kradzież może dotyczyć tylko rzeczy ruchomych, a zatem nie można ukraść nieruchomości. Karane jako kradzież jest również podstępne korzystanie z cudzego źródła energii (kradzież energii elektrycznej) i bezprawne powielanie programu komputerowego.

Kradzież w kodeksie karnym

W myśl art 278 kk ten kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat trzech. Istotne znaczenie ma w tym kontekście zamiar, w jakim działa sprawca. Aby zabór mienia można było uznać za kradzież w rozumieniu art 278 kk sprawca musi koniecznie działać w celu przywłaszczenia zagarniętego mienia.

Odpowiedzialność sprawcy przestępstwa kradzieży ulega zaostrzeniu na gruncie unormowań art 279 kk, który stanowi, gdy kradzież zostaje dokonana z włamaniem. O ile zatem dokonanie kradzieży następuje po zniszczeniu lub przełamaniu zamka, kłódki, łańcucha lub innego zabezpieczenia tego rodzaju, sprawca staje pod innym, cięższym zarzutem, w którym to przypadku przepis art 279 kk przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu.

Zostaw komentarz

Wada towaruNa czym polega potrącenie wierzytelności