Oferta

Terapia – Konsultacje – Doradztwo

 • Feature Item 1

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest rozmową rodziny z terapeutą lub terapeutami. Może odbywał się w obecności zespołu reflektującego o ważnych dla niej sprawach. W rozmowach powinna uczestniczył cala rodzina, gdyż ważna jest perspektywa każdego z jej członków. Terapia rodzinna odbywa się zwykle 1 raz na 3— 4 tygodnie. Spotkanie trwa 90 min. 

Każda rodzina przechodzi przez chwile trudności, a napięcia czy nierozwiązane konflikty mogą wpływać na codzienne życie wszystkich jej członków. Terapia rodzinna stawia sobie za cel nie tylko zrozumienie tych trudności, ale przede wszystkim pomoc w ich rozwiązaniu.

Dlaczego warto skorzystać z terapii rodzinnej?

 1. Zrozumienie Problemów – Poprzez rozmowy z terapeutą rodzina ma okazję zrozumieć źródło swoich problemów, a także dostrzec wzory postępowania, które mogą być przyczyną konfliktów.
 2. Poprawa Komunikacji – Terapia pomaga w nawiązywaniu lepszej komunikacji pomiędzy członkami rodziny. Dzięki temu uczą się oni efektywnie wyrażać swoje uczucia i potrzeby.
 3. Wzmacnianie Więzi Rodzinnych – Przez wspólne spotkania i prace nad problemami rodzina może zacieśnić swoje relacje, budując silniejsze, bardziej wspierające więzi.
 4. Narzędzia do Radzenia Sobie z Trudnościami – Uczestnicy terapii rodzinnej otrzymują konkretne narzędzia i strategie, które pomogą im radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami.
 5. Wsparcie Zewnętrzne – Obecność terapeuty lub zespołu reflektującego zapewnia obiektywny punkt widzenia, który często pomaga w dostrzeżeniu nowych perspektyw i rozwiązań.
 6. Korzyść dla Każdego Członka – W terapii ważne jest miejsce dla każdego członka rodziny. Każdy głos jest słyszany, co sprzyja poczuciu bycia ważnym i zrozumianym.

Dbanie o zdrowie psychiczne i emocjonalne rodziny jest kluczem do jej długotrwałego szczęścia i harmonii. Terapia rodzinna to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści nie tylko w chwilach kryzysu, ale również w codziennym życiu.

Terapia rodzinna z zespołem reflektującym

Metoda zespołu reflektującego bazuje na otwartym dzieleniu się przez uczestników spotkania rodzinnego refleksjami (wewnętrznymi dialogami) na temat tego, co dzieje się podczas terapii (są to 2-3 osoby, które nie biorą bezpośredniego udziału w prowadzeniu terapii, ale ją obserwują) i na życzenie terapeuty bądź kogoś z rodziny dzielą się refleksjami. 

Kluczowe korzyści:

 1. Wielostronna Perspektywa – Dzięki zespołowi reflektującemu, rodzina otrzymuje szerszą perspektywę na swoje problemy i relacje.
 2. Bezstronność – Zespół reflektujący jest neutralnym obserwatorem, co pozwala na uniknięcie stronniczości i subiektywnych opinii.
 3. Szybsze Rozpoznawanie Problemów – Aktywna obserwacja często prowadzi do szybszego zidentyfikowania kluczowych problemów i kwestii w rodzinie.
 4. Wsparcie dla Terapeuty – Obecność zespołu może być również wsparciem dla terapeuty, który dzięki refleksjom zespołu może lepiej zrozumieć dynamikę rodziny.

Dla kogo jest terapia z zespołem reflektującym? Ta forma terapii jest szczególnie polecana rodzinom, które mają trudności z komunikacją, a także tym, które doświadczyły traumy czy innych poważnych kryzysów. Dzięki wsparciu zespołu reflektującego, rodzina może lepiej zrozumieć siebie i swoje wzajemne relacje, co sprzyja skuteczniejszemu procesowi terapeutycznemu.

Jeśli szukasz głębszego zrozumienia dynamiki Twojej rodziny i chcesz skorzystać z wsparcia profesjonalistów, terapia z zespołem reflektującym może być odpowiedzią na Twoje potrzeby. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Terapia par

Terapia par skierowana jest zarówno do par małżeńskich jak i osób żyjących w związkach nieformalnych, heteroseksualnych i homoseksualnych. Już od pierwszego spotkania wymagane jest, by para przyszła razem. Terapię par może prowadził jeden lub dwóch terapeutów. Terapia par odbywa się zwykle raz na 2 tygodnie. Spotkanie trwa 90 min.

Każdy związek przechodzi przez trudne momenty. Czasami są to krótkie kryzysy, a czasami dłuższe okresy niezrozumienia, które mogą prowadzić do poważnych konfliktów i nieporozumień. Bez względu na przyczynę, terapia dla par jest doskonałym narzędziem, które pomaga parom w odnalezieniu drogi powrotnej do wzajemnego zrozumienia i bliskości.

Najczęstszym powodem zgłaszania się par do terapii jest narastające, trudne do wytrzymania, napięcie w relacji. Może byt ono połączone z jakimś wydarzeniem, trudną sytuacją lub koniecznością dokonania zmian w funkcjonowaniu związku. Powodów zgłaszania się do terapii par jest wiele, poniżej przedstawiamy wyróżnione przez prof. Murray’a Bowen’a – jednego z pionierów terapii systemowej. 
• para zgłasza się do terapii z powodu objawów jednego z partnerów (np. depresja, uzależnienie), 
• para zgłasza się z powodu trudności w zniesieniu chronicznego konfliktu, celem małżonków może byt jego rozwiązanie lub podjęcie decyzji o rozwodzie, 
• na terapię zgłasza się cała rodzina – trudności dziecka spełniają funkcję obniżenia napięcia w relacji małżeńskiej. 

Co oferuje terapia dla par?

 1. Bezstronne Środowisko – Terapia oferuje neutralne, bezstronne środowisko, gdzie para może swobodnie wyrazić swoje uczucia, obawy i pragnienia.
 2. Zrozumienie Dynamiki Związku – Z pomocą terapeuty, para uczy się rozumieć swoje wzajemne potrzeby, uczucia i zachowania.
 3. Narzędzia Komunikacji – Terapia daje narzędzia do efektywnej komunikacji, dzięki którym można unikać nieporozumień i budować mocniejszy związek.
 4. Wsparcie w Trudnych Czasach – Terapia może pomóc parom w przejściu przez trudne okresy, takie jak żałoba, kryzysy czy problemy związane z nieufnością.

Dlaczego warto skorzystać z terapii dla par? Nieistotne jest, czy jesteście małżeństwem, czy partnerami w związku nieformalnym, czy jesteście w związku heteroseksualnym czy homoseksualnym. Każdy związek zasługuje na troskę i wsparcie. Terapia dla par to inwestycja w Waszą przyszłość, w Wasze wzajemne zrozumienie i szczęście.

Jeśli czujecie, że Wasz związek potrzebuje wsparcia, jeśli pragniecie naprawić to, co się popsuło, lub po prostu chcecie zrozumieć siebie nawzajem lepiej, serdecznie zapraszamy na terapię dla par. Dajcie sobie szansę na nowy początek.

Konsultacja rodzinna

Konsultacja rodzinna jest pierwszym spotkaniem terapeuty lub zespołu terapeutycznego ze wszystkimi, którzy w danym momencie są zaangażowani w rodzinny problem. Spotkanie trwa 90 minut i służy rozwaleniu decyzji o podjęciu terapii rodzinnej. 

Czasami rodziny z problemami korzystają tylko z poradnictwa rodzinnego, konsultacji, interwencji kryzysowej, które są mniej intensywne, cechuje je niższy poziom pracy wglądowej i są krótkoterminowe.

Kiedy rodzina boryka się z problemem, często trudno jest samemu znaleźć rozwiązanie. Emocje, napięcia, różne punkty widzenia mogą komplikować sytuację. Właśnie w takich chwilach pomocne może być skorzystanie z konsultacji rodzinnej.

Co to jest konsultacja rodzinna? To pierwsze spotkanie z terapeutą lub zespołem terapeutycznym, podczas którego wszyscy zaangażowani w problem rodzinny mają możliwość wyrażenia swoich uczuć, obaw i perspektyw. Spotkanie trwa 90 minut i ma na celu podjęcie decyzji o ewentualnym rozpoczęciu terapii rodzinnej.

Dlaczego warto skorzystać z konsultacji rodzinnej?

 1. Zrozumienie Problemu – Wspólne rozmowy z terapeutą pomogą lepiej zrozumieć naturę problemu i jego źródła.
 2. Neutralne Środowisko – Terapeuta zapewnia neutralne, bezstronne środowisko, w którym każdy członek rodziny może się swobodnie wyrazić.
 3. Pierwszy Krok w Kierunku Zmiany – Konsultacja może być początkiem drogi do rozwiązania problemu lub poprawy relacji w rodzinie.

Niektóre rodziny z problemami mogą decydować się tylko na krótkoterminowe formy wsparcia, takie jak poradnictwo rodzinne czy interwencje kryzysowe. Te formy wsparcia są mniej intensywne i skupiają się głównie na bieżących problemach. Jednak niezależnie od tego, jaka forma wsparcia jest potrzebna, najważniejsze jest podjęcie pierwszego kroku i skorzystanie z pomocy. Jeśli czujecie, że Wasza rodzina potrzebuje wsparcia, serdecznie zapraszamy na konsultację rodziną.

Indywidualna terapia dla członków rodzin 

Indywidualna terapia dla członków rodzin kierowana jest do osób w sytuacji kiedy ich osobiste cierpienie staje się trudne do zniesienia, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawodzą. Problemy z którymi zmagają się dotyczą ich osobistych przeżyć i doświadczeń życiowych oraz wymagają przepracowania na indywidualnych spotkaniach z psychoterapeutą. Spotkania odbywają sie niezależnie od spotkań rodzinnych. Terapia odbywa się 1 raz w tygodniu. Spotkanie trwa 50 minut. 

Czasami życie stawia przed nami wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Emocje, które gromadzą się w nas, mogą stać się przytłaczające, a tradycyjne metody radzenia sobie mogą nie przynieść oczekiwanych efektów. W takich chwilach ważne jest, by pamiętać, że nie jesteśmy sami i że istnieją specjaliści gotowi nam pomóc.

Dlaczego warto skorzystać z indywidualnej terapii dla członków rodzin?

 1. Skoncentrowane podejście na Twoje potrzeby – Podczas sesji masz gwarancję pełnej uwagi terapeuty, skupiającego się wyłącznie na Twoich problemach i uczuciach.
 2. Bezpieczna przestrzeń do wyrażania siebie – Uzyskasz miejsce, gdzie będziesz mógł mówić o swoich najgłębszych obawach i uczuciach bez obaw o ocenę czy niezrozumienie.
 3. Narzędzia i strategie radzenia sobie – Terapeuta pomoże Ci znaleźć nowe, efektywne sposoby na radzenie sobie z trudnościami.

Każda osoba jest inna i każda sytuacja jest wyjątkowa. Problemy, które wydają się nie do pokonania, często mają źródło w naszych indywidualnych doświadczeniach życiowych. Dlatego tak ważne jest, by przepracować je pod okiem specjalisty. Sesje indywidualne trwają 50 minut i odbywają się raz w tygodniu, co pozwala na regularną pracę nad sobą i swoimi problemami.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, że Twoje cierpienie staje się nie do zniesienia, serdecznie zapraszamy do skorzystania z indywidualnej terapii dla członków rodzin. Nie pozwól, by problemy zdominowały Twoje życie – zacznij działać na rzecz siebie już dziś.

Systemowa terapia rodzin

Głównym celem systemowej terapii rodzin jest wielowymiarowe spojrzenie na problem i uświadomienie członkom rodziny ich ważności i ról, jakie pełnią w systemie. Ich sity, ale też i mocy sprawczej. Dom rodzinny jest i zawsze pozostanie pierwszym źródłem doświadczeń dziecka. To on będzie wpływał na jego uczucia, zainteresowania, oraz stosunek do świata i samo o nim wyobrażenie. 

Terapia rodzinna wywodzi się z założenia. te każda rodzina jest systemem, czyli zespołem osób, które — choć różnią się pomiędzy sobą — tworzą całość. Każdy członek systemu oddziałuje swoim zachowaniem na pozostałych, zatem w większości sytuacji ciężko mówić o tym, że ktoś jest winny kłótni lub jakiemukolwiek przewlekłemu problemowi w rodzinie. 
Z reguły wszyscy w rodzinie – często nieświadomie – dążą poprzez swoje zachowanie do tego. Żeby utrzymać równowagę. czyli stan wyjściowy. Rodzina ,,odruchowo” broni się przed zmianami, nawet wtedy, gdy jej aktualna sytuacja jest bardzo niekorzystna. 
Jednym z założeń podejścia systemowego jest także to. że trudności psychiczne jednego członka rodziny są odzwierciedleniem problemów, z jakimi zmaga się cały system. Dlatego terapia jest zalecana nawet w sytuacji, gdy „oficjalnie” tylko jedna osoba z systemu choruje. 

Terapia rodzinna pozwala rozwiązać wiele różnych problemów, do których min. należą: 
• problemy w komunikacji pomiędzy członkami rodziny, 
• narastające konflikty w rodzinie, 
• częste kłótnie i napięcie. 
• problemy opiekuńczo – wychowawcze.
• zaburzenia odżywiania. 
• zachowania autodestrukcyjne członków rodziny. 
• choroba któregoś z członków rodziny, 
• problem uzależnień w rodzinie, 
• nagła zmiana sytuacji życiowej. wpływająca na zaburzenie równowagi w rodzinie, 
• trudne momenty związane z cyklem życia (rozwoju) pary, a potem rodziny, 
• brak bliskości, zrozumienia w rodzinie. 

Szkolenia dla profesjonalistów w obszarze pracy z rodziną

Cykl szkoleń adresowanych do szeroko rozumianych pomagaczy (pracownicy socjalni, asystenci rodziny, terapeuci, psycholodzy) mających na celu tworzenie przestrzeni na wymianę, wspólną pracę i rozwój nowych kierunków w pracy z rodziną.

Scroll to Top