Prawo do kontaktu z Adwokatem

Przez admin

Czy osoby zatrzymane mają prawo do kontaktu z adwokatem?

Na wstępie warto podkreślić, iż zatrzymany w Polsce ma wprawdzie prawo do kontaktu z adwokatem, ale nie ma przepisu, który nakazywałby policjantowi czynnie pomagać w kontakcie z prawnikiem. Ten sam problem może pojawić się, gdy ktoś nie zna na pamięć numeru do osoby najbliższej, a telefon został mu zabrany.

Ponadto, Obowiązujące przepisy zezwalające na kontakt telefoniczny z adwokatem odnoszą się wyłącznie do tymczasowo aresztowanych i skazanych (art. 217 c § 1 pkt 1 kodeksu karnego wykonawczego). Natomiast art. 245 § 1 kodeksu postępowania karnego stanowi jedynie, że zatrzymanemu, na jego żądanie, należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem bądź radcą prawnym, a także bezpośrednią z nim rozmowę.

Pamiętaj, że ….

Organy ścigania mają obowiązek umożliwić kontakt z adwokatem. Jeżeli Policja nie zgodzi się na nawiązanie przez zatrzymanego kontaktu z adwokatem, będzie stanowiło to naruszenie obowiązujących przepisów. Warto też pamiętać, że nikt nie ma obowiązku sam się obciążać, a tym bardziej dostarczać dowodów na swoją niekorzyść.

Poproś najbliższą osobę, aby zawiadomiła adwokata!

Wyobraźmy sobie sytuacje, w której osobie zatrzymanej na tym etapie nie przysługuje jeszcze prawo do skorzystania z obrońcy z urzędu. Jedyną możliwością w takiej sytuacji wydaje się wykorzystanie innej regulacji zawartej w przepisach. W myśl tego przepisu organ zatrzymujący daną osobę ma obowiązek na jego wniosek zawiadomić osobę najbliższą dla zatrzymanego, którą wskaże. W takiej sytuacji można mieć nadzieję, że osoba najbliższa np. małżonek, matka zawiadomiona o tym, że zostaliśmy zatrzymani zainteresuje się tym faktem, a także skontaktuje się jak najszybciej z adwokatem.

Musisz wiedzieć, że ….

Warto na koniec jeszcze zaznaczyć, że bez względu na to czy zatrzymany będzie korzystał z pomocy adwokata czy nie przysługuje mu prawo złożenia zażalenia, w którym może żądać uznania przez sąd zatrzymania za nielegalne, niezasadne bądź nieprawidłowe (art. 246 k.p.k.).

Zostaw komentarz

Alimenty dla byłego małżonkaPozbawienie wolności