Sprawy rozwodowe Łódź i Pabianice

Rozwód bez orzekania o winie

Czym jest rozwód i jakie niesie ze sobą konsekwencje?

Rozwód to jedyny sposób na rozwiązanie małżeństwa, jednak aby go uzyskać należy spełnić szereg warunków określonych w przepisach z zakresu prawa rodzinnego. Przede wszystkim orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko wówczas, gdy nastąpił całkowity oraz trwały rozkład wspólnego pożycia. Małżonków nie łączy więź emocjonalna ani ekonomiczna, ponadto nie ma żadnej szansy na to, by te więzi odbudować. Co ważne sąd nie zgodzi się na rozwód, jeśli z jego powodu ucierpiałyby małoletnie dzieci. Druga sytuacja, która uniemożliwia orzeczenie rozwodu ma miejsce wtedy, gdy o ustanie małżeństwa wnioskuje małżonek ponoszący wyłączną odpowiedzialność za rozpad pożycia, a druga osoba nie chce przychylić się do jego prośby. Ostatnią okoliczność przekreślającą możliwość uzyskania rozwodu stanowi jego niezgodność z regułami obowiązującymi na gruncie współżycia społecznego. Sąd weźmie więc pod uwagę np. fakt, że jeden małżonek ze względu na chorobę potrzebuje stałej opieki i w przypadku rozwiązania małżeństwa byłby jej zupełnie pozbawiony.Rozwód

Sprawa rozwodowa pociąga też za sobą szereg konsekwencji, z których za najważniejsze można uznać m.in.:

  • konieczność usystematyzowania aspektów dotyczących alimentów (świadczenia mogą być wypłacane zarówno na dzieci, jak i na byłego małżonka, jeśli w wyniku rozwodu znacznie pogorszyła się jakość jego życia);
  • określenie zakresu roli każdego z rodziców w wychowywaniu dzieci;
  • przeprowadzenie podziału wspólnego majątku;
  • możliwość powrócenia do swojego poprzedniego nazwiska i zawarcia nowego związku małżeńskiego.