Sprawy spadkowe Łódź, Pabianice

Prawo spadkowe Łódź

Prawo spadkowe stanowi gałąź prawa cywilnego. Ma na celu określenie zasad dotyczących stwierdzenia nabycia, uprawnień i obowiązków w związku ze śmiercią właściciela majątku. Zgodnie z przepisami podstawą do dziedziczenia jest pokrewieństwo ze zmarłym. Spadek mogą przejąć także osoby spoza rodziny na podstawie przygotowanego własnoręcznie lub w obecności notariusza testamentu. Zagadnienia te reguluje kodeks cywilny. W sytuacji, gdy wszystkie uprawnione strony zgadzają się co do podziału spadku, spisuje się stosowną umowę. Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość, wówczas konieczne jest opracowanie aktu notarialnego.

 

Kiedy przeprowadza się sądowe nabycie spadku?Sprawy spadkowe Łódź i pabianice

Sprawy dotyczące dziedziczenia bywają bardzo skomplikowane, a w niektórych przypadkach wymagają uprawomocnienia sądowego. W trakcie rozpraw ustala się krąg spadkobiorców, a także określa ich udziały. Kwestie sporne często dotyczą osób trzecich lub są związane z odrzuceniem spadku.  Wniosek o wszczęcie postępowania sądowego może złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny, czyli m.in. spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, zapisobiercy, podmioty uprawnione do otrzymania zachowku, wierzyciele.

Sprawy spadkowe należy rozpatrywać indywidualnie. Nierzadko potrzeba szerszego spojrzenia uwzględniającego istotne okoliczności oraz dowody. Warto skonsultować się z naszą kancelarią, która posiada odpowiednie doświadczenie i wskaże optymalne rozwiązania. Przedstawi też możliwe skutki działań prawnych. Nasza kancelaria pomoże również w prowadzeniu negocjacji, przygotowaniu wniosków, uzyskaniu aktów notarialnych. Jeżeli jesteś zainteresowany i potrzebujesz pomocy dotyczącej prawa spadkowego, nabycia spadku czy stwierdzenia nabycia – skontaktuj się z kancelarią adwokacką Niedziałkowski z Łodzi i Pabianic