Stalking

Przez admin

Czym jest stalking?

Powszechnie posługując się pojęciem stalkingu mamy na myśli zachowania, które mają charakter powtarzalnego nękania, prześladowania czy naprzykrzania się, co wywołuje u osoby stalkowanej poczucie niepokoju i obawy o własne życie. Samo pojęcie stalkingu wywodzi się z języka angielskiego, gdzie wystąpiło po raz pierwszy w latach 80. Obecnie stalking karany jest we wszystkich stanach USA. Również kraje europejskie, takie jak Niemcy, Holandia czy Włochy, wprowadziły kary za uporczywe nękanie.

Jak się bronić?

Stalking w Polsce jest karalny. Podstawę prawną możemy znaleźć w art. 190a Kodeksu Karnego. Według prawa uporczywe nękanie podlega karze pozbawienia wolności. W świetle przepisów stalkerzy są przestępcami, a ich czyny wiążą się z określonymi konsekwencjami prawnymi.

Pamiętaj, że ….

Według obowiązujących przepisów uporczywe nękanie jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat. Jeszcze wyższą karę przewidziano w sytuacji, gdy osoba nękana zostanie doprowadzona do próby samobójczej. Wówczas sprawca może liczyć się z karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Warto dodać, że kary za stalkowanie wzrosły w ostatnich latach, co jest odpowiedzią na coraz częściej występujące przypadki nękania. Wprowadzona zmiana do kodeksu karnego dotyczy również sytuacji podszywania się pod inną osobę na portalach takich jak np. Facebook. Sprawca podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności, jeżeli podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Musisz wiedzieć również, że ….

Nie należy lekceważyć stalkerów! W sytuacji, gdy np. uporczywie otrzymujemy niechciane treści (mailowe czy SMS), to stanowczo poinformujmy, iż nie godzimy się na takie zachowanie i nie życzymy sobie kolejnych wiadomości.

Ściganie stalkerów

W świetle obowiązujących przepisów ściganie przestępstwa stalkingu odbywa się na wniosek pokrzywdzonego. W momencie złożenia wniosku, postępowanie karne dalej toczy się urzędu. W przypadku gdy pokrzywdzony targnie się na życie, postępowanie przygotowawcze wszczynane jest z urzędu.

Ponieważ stalking jest karalny, warto zbierać wszelkie materiały obciążające sprawcę. Nigdy nie należy usuwać niechcianych wiadomości, robić screeny itd. Dokumentowanie zachowań stalkera może okazać się przydatne, gdy zwrócimy się o pomoc na policję lub do prawnika.

Zostaw komentarz

Czym jest zachowekPrzestępstwo oszustwa